Nezapomeňte na formu

V prvé řadě je potřeba si uvědomit, že výpověď může být pouze písemná. K jakékoliv jiné formě výpovědi se nepřihlíží a stává se tak nicotnou. Pokud se nedohodnete se zaměstnavatelem jinak, platí u výpovědi dvouměsíční výpovědní doba. Avšak zde je potřeba dát si pozor. Tato doba začíná běžet až od prvního dne následujícího měsíce, kdy výpověď podáte. Podáte-li výpověď tedy např. 1. srpna, začíná výpovědní doba běžet až od 1. září, zatímco u výpovědi podané 31. července počíná výpovědní doba běžet již 1. srpna.
skok za kariérou

Důvod uvádět nemusíte

Častou otázkou u zaměstnanců bývá, zdali musí udávat u výpovědi důvod, proč odcházejí. Zákoník práce je stvořen především pro to, aby chránil práva zaměstnanců. Z tohoto důvodu máte oproti výpovědi dané zaměstnavatelem výhodu a důvod uvádět nemusíte.

Připravte si 2 verze nebo si domluvte 2 svědky

Jelikož se jedná o jednostranný adresovaný úkon, měl by Vám zaměstnavatel podepsat převzetí výpovědi, včetně uvedení data, aby pak nevznikaly jakékoliv spekulace, od kdy vlastně běží výpovědní doba. Je lepší mít jednu verzi pro zaměstnavatele a jednu pro jistotu pro sebe. Obě zaměstnavatel podepíše. Pokud zaměstnavatel odmítne podepsat, je dobré mít u sebe 2 svědky, kteří potvrdí odmítnutí převzetí u případného sporu. Nejedná se o žádnou dvoustrannou nebo vícestrannou smlouvu a zaměstnavatel je tak povinen přijmout výpověď i přes jeho nesouhlas.
nábor zaměstnanců

Odvolání výpovědi

Pokud by si člověk celou situaci rozmyslel a chtěl výpověď stáhnout s uvedením všeho do původního stavu, tak nemusí zoufat, stále má možnost. Ovšem za podmínek, že s tím bude souhlasit i zaměstnavatel. Odvolání výpovědi, a to včetně souhlasu zaměstnavatele, musí být obligátně písemně.

 

3/5 - (1 vote)