Každý člověk si něco nese ze své minulosti a to nejen fyzického, ale také si nese určité postoje, styly a způsoby jednání. Některé se dají považovat za dobré, jiné považujeme za zlozvyky a chceme se jich zbavit. A stejně jako i v jiných oblastech, neseme si svůj vlastní vzorec chování do života, co se týká uklízení našich domácností a jejich údržby.
uklízečka s mopem


Někdo tráví denně hodiny uklízením a pořád má dojem, že je v jeho bytě nepořádek. Tu vidí snítko prachu, tu chlup ze psa, tahle košile není pořádně vyžehlená, podlaha by snesla vytřít ne dvakrát, ale třikrát denně, ucho jednoho hrníčku v poličce směřuje na jinou stranu, než ucha ostatních hrnečků. Tak takový jedinec lítá a lítá, v podstatě nikdy si neodpočine a nikdy nebude spokojený se stavem úklidu své domácnosti. V takové domácnosti vládne neklid, napětí a časté hádky.
odpadky na skládce


Jiná skupina osob uklízí přiměřeně, nemají doma stoletou špínu, ale nemají ani dokonale uklizeno. Jsou schopni nechat na lince neumytý hrníček a zahrát si nějakou hru s dětmi, nebo jít na procházku a nádobí umýt později. Vytírají a vysávají třeba jen ob den i s utřením prachu a také je to dostatečné. Jejich životy jsou protkané pohodou a klidem, nějaká snítko je nedokáže vyvést z míry a vyvolat v nich nepřekonatelné nutkání ho ihned odklidit.
odpočinek u krbu


Existuje také třetí skupina lidí, ti ve svých domovech neuklízejí vůbec, nebo opravdu hodně sporadicky. Takoví lidé bývají velmi líní a ve skutečnosti velice nešťastní. Mají totiž nějaký problém, kvůli kterému je nezajímá, jak a v čem žijí. Když přijdete do jejich domácnosti, hned ve dveřích se přilepíte botou k podlaze, druhou rozšlápnete psí výkal. O několik kroků dál na Vás začne padat hromada jakéhosi haraburdí, které je k ničemu. Po zhlédnutí stavu kuchyně, kde vládne špína a plíseň, s díky odmítnete nabízenou kávu. A když Vás vyzve majitel takovéto domácnosti, abyste se posadili, musíte odstranit mnoho předmětů, aby bylo kam si sednout.


Je na každém z nás, kterou cestu si zvolíme, zda cestu extrému, která nás jednoho dne přivede do ordinace psychiatra, či cestu pohody a klidu. Tak posuďte sami, jak je to u Vás doma.